גודל

שתי ההגדרות הללו מגדירות את גובה ורוחב המסגרת\החלון של אוביקטיי הלמידה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English