פסקאות מעוצבות

    פסקאות מעוצבות שונות מעט ממשאבים אחרים, זאת מפני שהן מורכבות ממלל ותמונות אשר משובצות ישירות לתוך עמוד הקורס בין שאר קישורי הפעילויות.

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English