אפשר לסטודנטים לעיין בתשובות

אפשרות זו קובעת האם ומתי הסטודנטים יוכלו לעיין בניסיונות המענה הישנים שלהם על בוחן זה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English