אפשר לסטודנטים לשקול שוב

אופציה זו תאפשר לסטודנטים לנווט בחזרה דרך השיעור כדי לשנות את התשובות שלהם.

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English