השתמש בהגדרות שיעור זה כברירות מחדל

אם בחרתם ב'כן' לפני ששמרתם את השיעור, ההגדרות שבחרתם לשיעור הזה יישמרו כברירות המחדל לפעם הבאה שתרצו ליצור שיעור לקורס זה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English