קבע הודעות בדואר אלקטרוני

אפשרות זו קובעת אם נשלחות הודעות בדואר האלקטרוני. אם אפשרות זו נקבעת כ"כן", אז בכל פעם שמשתמש מקבל הודעה חדשה (בשיחה) נשלחת אליו הודעה קצרה על כך בדואר האלקטרוני. הודעת הדואר האלקטרוני לא כוללת בחובה את הטקסט שהתווסף לשיחה, אלא רק משפט פשוט וקצר שמודיע כי התווספה הודעה חדשה, וקישור לשיחה הרלוונטית.

שימו לב שאפשרות זו תקפה לכל השיחות הפעילות במופע השיחות. ניתן לשנות אפשרות זו בכל עת.

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English