שיחות

רכיב זה מספק שיטה פשוטה שבאמצעותה יכולים לתקשר זוגות של משתמשים. מורה יכול לפתוח בשיחה עם סטודנט, סטודנט יכול לפתוח בשיחה עם מורה, וסטודנט יכול לפתוח בשיחה עם סטודנט אחר (אופציה אחרונה זו היא איננה חובה). כל משתמש בין אם הוא סטודנט או מורה יכול להיות מעורב בשיחות רבות בכל זמן נתון.

שיחה יכולה להיות בעלת מספר בלתי מוגבל של הודעות, כאשר בדרך כלל ה"שיחה" מתרחשת כסידרה של תגובות שמופרדות על ידי עמודים ריקים. הפורמט הזה לא נכפה על המשתתפים, וכל צד יכול להוסיף הודעה לשיחה בכל זמן שהוא.

כל צד יכול לסגור את השיחה בכל עת. לא ניתן לפתוח מחדש שיחות סגורות. אך הצדדים המעורבים עדיין יכולים לראות את השיחה כל עוד היא לא נמחקה.

הרכיב מוחק את השיחות הסגורות ואיתם את כל ההודעות שלהם לאחר תקופת זמן מסויימת... תקופת הזמן הזו נקבעת כאן כאשר השיחה נוצרת.

אם בתוך הקורס ישנן קבוצות, אזי חלות עליו הנקודות הבאות:

  • בפתיחת שיחה חדשה, בפני המורה מוצג "מצב קבוצה" (אין קבוצות \ קבוצות נפרדות שרואות אחת את השניה \ קבוצות נפרדות שלא רואות אחת את השניה). אם השיחה מתקיימת במצב של קבוצות נפרדות, אז המורה יכול לראות איזו קבוצה מנהלת את השיחה. המידע מוצג מיידית מתחת לסרגל הלשוניות.
  • המורה יכול לפתוח בשיחה עם כל הסטודנטים בקבוצה הנוכחית שלהם על ידי כך שיבחר את שם הקבוצה מתוך רשימה גולשת של שמות. מהרגע שהשיחות התחילו הן פועלות כרגיל, כלומר, שיחות אחד על אחד בין המורה לבין סטודנטים יחידים.
  • אם השיחה מתרחשת במצב "קבוצות נפרדות", אז הסטודנטים רואים רק את הסטודנטים האחרים בקבוצה שלהם (בהנחה שהמורה מאפשר שיחות בין סטודנט לסטודנט). במצב הזה, סטודנטים שאינם חלק מכל קבוצה שהיא, לא רואים סטודנטים אחרים כלל.

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English