סוגי שיחות

ישנן שלוש סוגי שיחות.

  1. מורה לתלמידמאפשר לקיים שיחות בין מורים לסטודנטים. מורים וסטודנטים כאחד יכולים לפתוח בשיחה. ברשימת האנשים איתם אפשר לנהל שיחה, הסטודנטים רואים רק את שמות המורים והמורים רואים רק את שמות הסטודנטים.

  2. סטודנט לסטודנטמאפשר לקיים שיחות בין סטודנט לסטודנט. המורים לא נכללים כלל בסוג זה של שיחה.

  3. כולםמאפשר לכל אחד בכיתה לפתוח בשיחה עם כל אחד אחר. מורים יכולים לפתוח בשיחות עם מורים אחרים ועם סטודנטים, סטודנטים יכולים לפתוח בשיחות עם סטודנטים אחרים ועם מורים.

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English