מחיקה של שיחות

אפשרות זו קובעת את מרווח הזמן (בימים) מרגע סגירת השיחה ועד למחיקה שלה. אפשרות זו מתייחסת רק לשיחות סגורות.

אם תקופת הזמן נקבעת כ-0, אזי השיחות לעולם לא יימחקו.

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English