הסתר את התיאור לפני התאריך המתאים

אם מאפשרים את האופציה הזו, תיאור המטלה מוסתר לפני תאריך הפתיחה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English