אינדקס קבצי העזרה

כללי

תפקידים

הנהלה

הגדרת קורסים

קריאה וכתיבה


SCORM


SWF Help Files Index:


אגרון מונחים

קבצי עזרה ברמת אגרון המונחים::
קבצי עזרה לרמת הרשומה:

Stamp Collections


Lightbox Gallery


שיחות


רכיב ויקי


נתונים


בחנים


newmodule

Delete me! This file contains a list of all the help files available for the module. Don't forget to add each individual help file to the html list below. Delete me!


 Mindmap-Modul

The Mindmap Module is provided by ekpenso.com - if you experience problems or if you have feedback feel free to contact us.


רכיב משאב


JClic


מטלות


Media Player Help Files Index:


Brainstorming


Book module


רכיב תבניות סקרים מובנות


studynotes


פורומים


רכיב הרב-שיח


בחירות


שיעורים


Quiz copy


Question Creation activity module

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English