הודעת רישום אשר תוקפה תם

אם משך זמן הרישום צויין, הגדרה זו תקבע האם מורים יקבלו הודעת דוא"ל כאשר סטודנט על סף סיום רישומו לקורס.

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English