ביחרו את התקן תקע ההרשמה ההידברותית שישמש כברירת המחדל בקורס הזה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
Show this help in language: English