קורסים זמינים

פרקי אבות הינם אוסף עשיר של אמרות מחכימות בכל תחומי החיים, אשר היו קרקע פוריה למאות הוגים אשר פרסו את משנתם החינוכית בפירושים ודרשות שנכתבו על פרקים אלו.

קורס זה יתמקד בחוכמה היהודית שבפרקי אבות ובתובנות החינוכית שיש להם רלוונטיות לימינו. דגש מיוחד ניתן לתחומים הנוגעים לאתיקה יהודית, השקפה אופטימית על המציאות, בנייתה של אישיות בוגרת ונבונה, והערכת היחסים בין מורה לתלמיד עפ"י ההשקפה היהודית. הנושאים נלמדים על רקע פתגמים, אמרות מחכימות ומעשיות מעולמם של חכמי המשנה.